Skontaktuj się z nami

  ** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług własnych w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

  * pola wymagane

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna


  Wszczepienie kardiowerterów - defibrylatorów serca (ICD)

  Wszczepienie / wymiana stymulatora serca

  Stymulator serca to miniaturowe urządzenie elektroniczne korygujące zbyt wolny rytm serca. Stymulator resynchronizujący (CRT) dodatkowo może poprawiać kurczliwość serca i zapobiegać przedwczesnej śmierci w niektórych przypadkach niewydolności serca.

  Urządzenia te składają się z 1, 2 lub 3 elektrod wewnątrzsercowych, oraz połączonego z nimi modułu elektronicznego zasilanego przez wbudowaną na stałe baterię. Elektrody wprowadza się do jam serca poprzez układ żył (najczęściej przez żyłę podobojczykową) pod kontrolą RTG, a moduł wszczepia się pod skórę klatki piersiowej najczęściej poniżej obojczyka po stronie lewej.

  Pacjent ze wszczepionym stymulatorem wymaga okresowej kontroli specjalistycznej w przeznaczonej do tego przychodni. Kontrole odbywają się zwykle 1-2 razy w roku.

  Zużyty stymulator serca (do wyczerpania się baterii dochodzi średnio po ok. 10 latach) wymienia się na nowy, zwykle z pozostawieniem dotychczasowych elektrod.

  Wskazania

  • Niewydolność rytmu zatokowego lub zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, w przypadku CRT – pewne postaci niewydolności serca

  Czas pobytu w szpitalu

  1-2 doby

  Stosowane znieczulenie

  Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym.

  Rekonwalescencja po zabiegu

  • uruchomienie po kilku godzinach leżenia na wznak
  • Gojenie rany w granicach tygodnia (szwy wchłanialne)
  • Ograniczenie ruchomości ramieniem po stronie wszczepienia przez 2 dni
  • trwały zakaz dźwigania dużych ciężarów ręką po stronie wszczepienia orzekany w niektórych przypadkach
  • ZUS-ZLA - kilka dni

  Kwalifikacja do zabiegu

  Konsultacja kwalifikacyjna u jednego z kardiochirurgów Szpitala Medicover. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG, zapisy EKG lub Holter EKG z uchwyconą arytmią, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe).

  kardiologia.medicover.pl