Skontaktuj się z nami

  ** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług własnych w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

  * pola wymagane

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna


  Kardiowersja elektryczna

  Kardiowersja elektryczna

  Przezklatkowa kardiowersja elektryczna jest uznaną niefarmakologiczną metodą przywracania rytmu zatokowego u chorych z przetrwałym (tj. nie ustępującym samoistnie) migotaniem lub trzepotaniem przedsionków. Metoda ma również zastosowanie w przerywaniu innych przetrwałych częstoskurczów serca.

  Kardiowersja elektryczna to zabieg, podczas którego krótki impuls prądu elektrycznego o wysokiej energii przepływa pomiędzy dwiema elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej pacjenta. Impulsy te synchronizowane są z pracą serca. Takie wyładowanie zwykle pozwala przywrócić prawidłowy rytm serca. Czasem niezbędnych jest kilka wyładowań.

  Zastosowanie nowoczesnej techniki prądu dwufazowego zwiększa szansę skuteczności zabiegu, przy zastosowaniu nawet mniejszej dawki prądu elektrycznego. Pozwala to na redukcję ryzyka uszkodzenia tkanki serca przez energię elektryczną. Również, nowoczesne elektrody żelowe zmniejszają do minimum ryzyko wystąpienia uszkodzenia skóry. Pod warunkiem prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia zabieg jest bezpieczny i może być wielokrotnie powtarzany.

  Skuteczność kardiowersji w przywracaniu prawidłowego (tzw. zatokowego) rytmu serca wynosi ok. 95%.

  Należy pamiętać, że zabieg kardiowersji nie leczy przyczyn powstawania zaburzeń rytmu serca, a jedynie przerywa uciążliwe i nie poddające się leczeniu zachowawczemu napady.

  Wskazania

  Przetrwałe migotanie lub trzepotanie przedsionków, rzadziej inne przetrwałe i nie poddające się farmakoterapii częstoskurcze serca.

  Czas pobytu w szpitalu

  Co najmniej kilka godzin, zwykle jedna doba

  Stosowane znieczulenie

  Znieczulenie ogólne dożylne. Trwa zwykle kilka minut i nie wymaga intubacji ani wentylacji mechanicznej. W dniu zabiegu należy być na czczo. Sposób stosowania zwykłych leków w okresie okołozabiegowym należy uzgodnić z lekarzem kierującym lub na oddziale. Przed kardiowersją niektórych arytmii może być konieczne wykonanie badań wykluczających obecność skrzeplin w jamach serca (echo serca przezprzełykowe lub tomografia komputerowa serca).

  Rekonwalescencja po zabiegu

  Po zabiegu pacjent poddawany jest przynajmniej kilkugodzinnej obserwacji w warunkach szpitalnych. Ze względu na znieczulenie ogólne, w dniu zabiegu po wypisie nie należy prowadzić samochodu.

  Lekarze wykonujący

  Kwalifikacja do zabiegu

  Konsultacja kardiologa w SCK. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG i wynik aktualnego Holtera EKG, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe, listę stosowanych leków).

  kardiologia.medicover.pl