Skontaktuj się z nami

  ** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług własnych w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

  * pola wymagane

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna


  Doświadczenie w leczeniu arytmii serca

  Doświadczenie w leczeniu arytmii serca

  Jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce.

  Wykonujemy rocznie ok 500 zabiegów ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Nasi elektrofizjolodzy, wykształceni w wiodących polskich i europejskich ośrodkach, posiadają wieloletnie doświadczenie.

  Ablacja stanowi uznaną alternatywę dla przewlekłego leczenia farmakologicznego i jest na ogół bardziej skuteczna.

  W przypadku wielu rodzajów arytmii ablacja daje pełne wyleczenie, w innych znaczne ograniczenie dolegliwości. Skuteczność ablacji jest uwarunkowana przede wszystkim rodzajem stwierdzanej arytmii. Pewna ilość chorych może wymagać powtórnego zabiegu w przyszłości.

  Leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.:

  • migotanie przedsionków
  • trzepotanie przedsionków
  • częstoskurcze nadkomorowe (węzłowe, przedsionkowo-komorowe, przedsionkowe)
  • zespoły preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zespół Mahaima itp.)
  • komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez choroby organicznej serca
  • częstoskurcze komorowe u pacjentów po zawale serca, z kardiomiopatiami, po operacji wad serca, po implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym tzw. "burze elektryczne".

  Wszystkie zabiegi wykonujemy w ramach kontraktu z NFZ

  Co to jest ablacja?

  Ablacja jest metodą usuwania z mięśnia serca miejsc dających początek arytmii lub je podtrzymujących. Odbywa się to bez konieczności otwarcia klatki piersiowej (metoda nie wymaga wykonania operacji serca). Do źródeł arytmii lekarze docierają specjalnymi elektrodami wprowadzanymi do serca poprzez naczynia uchodzące do niego. Ablacja poprzedzona jest precyzyjnym poszukiwaniem źródeł arytmii w miejscach powstawania i rozchodzenia się nieprawidłowych fal elektrycznych. Ablację wykonuje się przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej. Powoduje on rozgrzewanie się tkanki serca, będącej w styczności z końcówką elektrody do temperatury 45-60şC, usuwając ogniska wywołujące arytmię lub odizolowując je od zdrowych tkanek serca.

  Jak wygląda ablacja?

  Na sali zabiegowej pacjent zostaje podłączony do szeregu urządzeń kontrolujących parametry życiowe (EKG, pulsoksymetr, powtarzany pomiar ciśnienia tętniczego krwi mankietem). Czas trwania zabiegu jest różny (zakres ok. 1-8 godzin, średnio 2 godziny). W tym czasie należy leżeć nieruchomo na wznak. W celu zmniejszenia związanego z tym dyskomfortu stosowane są dożylnie leki uspokajające i przeciwbólowe. Okolice pachwin (czasem szyi) zostają zdezynfekowane i przykryte jałowymi serwetami. Lekarz znieczula te miejsca zastrzykiem, a następnie wprowadza do naczyń specjalne rurki zwane koszulkami. Zwykle stosowane są 2 lub 3 koszulki, wprowadzane przez żyły udowe, a niekiedy również przez tętnicę udową. Sporadycznie dodatkowo wykorzystuje się dostęp przez żyłę szyjną wewnętrzną lub podobojczykową. Następnie przez koszulki wprowadza się pod kontrolą obrazu RTG miękkie sterowalne przewody elektryczne – tzw. elektrody – w określone miejsca serca. Elektrody te łączy się z komputerem, co umożliwia ocenę elektrycznej czynności serca i dokładne zlokalizowanie miejsc, które są źródłem arytmii. Źródła te mogą znajdować się w różnych miejscach serca. W przypadku źródeł arytmii znajdujących się w obrębie lewego przedsionka lub lewej komory konieczne może być uzyskanie dostępu doń poprzez wykonanie niewielkiego otworu w przegrodzie dzielącej przedsionki serca za pomocą długiej igły osłoniętej koszulką, wprowadzanej przez żyłę udową. W czasie tzw. badania elektrofizjologicznego poprzedzającego ablację serce może być pobudzane do szybszej pracy, co zazwyczaj odczuwane jest przez pacjentów jako kołatanie lub szybkie bicie serca. Często w czasie badania podawane są różne leki w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. Niekiedy dla uwidocznienia struktur serca bywa konieczne podanie kontrastu radiologicznego. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań wykonywana jest ablacja za pomocą aplikacji prądu o częstości radiowej. Liczba aplikacji może być różna. Ponieważ bywają one bolesne, stosowane są dożylnie leki przeciwbólowe. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie kardiowersji elektrycznej (przerwanie arytmii za pomocą defibrylatora) – co oznacza konieczność krótkotrwałego znieczulenia ogólnego.

  Jak przygotować się do ablacji?

  Przez 6 godzin przed zabiegiem pacjent nie może spożywać posiłków ani pić. Jednak, jeżeli zażywa jakieś leki na stałe może je – po konsultacji z lekarzem prowadzącym – przyjąć, popijając niewielką ilością wody. W okresie okołozabiegowym lekarz prowadzący może zmienić sposób przyjmowania stosowanych przez pacjenta leków przeciwkrzepliwych i antyarytmicznych. Na około 12 godzin przed zabiegiem należy dokładnie ogolić okolice obu pachwin - w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki, a następnie elektrody. Przed zabiegiem należy się wykąpać.

  Zachęcamy również do zapoznania sią z materiałem informacyjno-edukacyjnym Akcja Ablacja (akcjaablacja.pl), przygotowanym m.in. w Szpitalu Medicover z udziałem naszych ekspertów. Znajdziecie tam Państwo praktyczne informacje dotyczące różnych aspektów związanych z ablacją podłoża dla migotania przedsionków.

  Wszczepiamy stymulatory serca (w tym resynchronizujące serce - CRT) oraz kardiowertery-defibrylatory serca (ICD i CRT-D).

  Warsztaty ablacyjne w Szpitalu Medicover

  Warsztaty ablacyjne w Szpitalu Medicover

  W latach 2017, 2019 i 2020 wraz z Instytutem Kardiologii w Warszawie organizowaliśmy Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne. Jest to największe wydarzenie tego typu o charakterze edukacyjnym i naukowym w naszym kraju, w którym poza lekarzami praktykami z Polski i zagranicy udział biorą konsultanci Krajowy i Wojewódzki w dziedzinie kardiologii, międzynarodowi eksperci oraz liczne grono profesorskie. Wykonywane w trakcie Warsztatów zabiegi ablacji transmitowane są na żywo do sali konferencyjnej. Uczestnicy Warsztatów mają możliwość interaktywnego udziału w zabiegach i bieżącego kontaktu z zespołem elektrofizjologicznym. W trakcie Warsztatów odbywają się również wykłady dotyczące najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektrofizjologii.

  Prowadzimy opiekę ambulatoryjną pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami wewnątrzsercowymi.

  kardiologia.medicover.pl