Skontaktuj się z nami

  ** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług własnych w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie wiadomości elektronicznych (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe, powiadomienia push)
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmiotów Medicover Polska, informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i tzw. automatycznych systemów wywołujących w formie połączenia głosowego (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR)
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa w celu marketingu produktów i usług podmiotów Medicover Polska, w tym poprzez profilowanie/ przesyłanie materiałów marketingowych.

  * pola wymagane

  Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych

  • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
  • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
  • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
  • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
  • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna






  Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

  Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca

  Ablacja polega na zniszczeniu lub odizolowaniu od zdrowego serca obszarów wywołujących zaburzenia rytmu. Uzyskuje się to za pomocą specjalnej, sterowalnej elektrody, którą lekarz wprowadza do wnętrza serca przez cewnik założony do naczynia krwionośnego (najczęściej jest to żyła lub tętnica udowa) - rzadziej do worka osierdziowego, gdy źródło arytmii znajduje się na zewnętrznej powierzchni serca.

  Elektrodą nawiguje się do miejsca wywołującego zaburzenia rytmu serca. Dzieje się to w oparciu o sygnały EKG rejestrowane z innych elektrod diagnostycznych, wskazania specjalnego systemu nawigacyjnego (CARTO 3, En Site Precision) oraz obraz RTG.

  Ablację wykonuje się za pomocą prądu o częstości radiowej (RF), którego przepływ przez elektrodę ablacyjną powoduje rozgrzewanie i koagulację tkanki będącej w styczności z końcówką elektrody. Możliwa jest również krioablacja, którą wykonuje się poprzez zamrażanie tkanki będącej w styczności z elektrodą krioablacyjną.

  Wskazania

  Wszystkie rodzaje nawracających zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.:

  • napadowe i przetrwałe migotanie przedsionków
  • trzepotanie przedsionków
  • częstoskurcze nadkomorowe (napadowy częstoskurcz węzłowy – AVNRT, napadowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy – AVRT, nawracający częstoskurcz przedsionkowy – AT)
  • częstoskurcze komorowe (pozawałowe i inne - związane kardiomiopatiami, po operacji wad serca, idiopatyczne). Wykonujemy także zabiegi nawracających częstoskurczów komorowych u pacjentów ze wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami serca (ICD) - tzw. "burze elektryczne".
  • komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów bez choroby organicznej serca (ekstrasystolia z dróg odpływu serca i z innych miejsc)
  • zespoły preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zespół Mahaima itp.)

  Ablacja jest uznaną, bezpieczną i skuteczną metodą leczenia przyczyn większości nawracających zaburzeń rytmu serca.

  Czas pobytu w szpitalu

  1-3 doby

  Stosowane znieczulenie

  Zabieg wykonywany jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym okolicy nakłuć naczyń udowych, przez które wprowadza się elektrody, oraz w znieczuleniu dożylnym z zachowaniem świadomości. Niektóre złożone zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w asyście anestezjologa.

  Rekonwalescencja po zabiegu

  • uruchomienie do codziennej aktywności po kilku godzinach leżenia.
  • gojenie wkłuć do naczyń 1-2 dni.
  • praca z dużymi obciążeniami (chodzi głównie o wysiłki izometryczne tj. dźwiganie ciężarów) możliwa po 4-6 tygodniach przy ablacji prostej lub po 2-3 miesiącach przy trudnej ablacji złożonych zaburzeń rytmu.
  • ZUS-ZLA zwykle 1-2 tygodnie przy ablacji prostej lub 2-4 tygodnie przy trudnej ablacji złożonych zaburzeń rytmu.

  Kwalifikacja do zabiegu

  Konsultacja kwalifikacyjna u jednego z kardiochirurgów Szpitala Medicover. Nie ma konieczności wykonywania przed konsultacją dodatkowych badań, ale warto przynieść ze sobą: spoczynkowe EKG, zapisy EKG lub Holter EKG z uchwyconą arytmią, aktualne echo serca oraz dotychczasową dokumentację medyczną (badania, karty wypisowe).

  Konsultacja kwalifikacyjna u lekarza anestezjologa, o ile jest potrzebna, odbywa się już po przyjęciu do Oddziału.

  kardiologia.medicover.pl