Kardiologia to serce naszego szpitala
Kardiologia to serce naszego szpitala

W ramach kontraktu z NFZ, oferujemy hospitalizację i leczenie bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych wymagających planowych i pilnych zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii.

Skontaktuj się z nami

** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

* pola wymagane

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna

Kardiologia to serce naszego szpitala

Nasze usługi

 • Ambulatorium Kardiologiczne

  Ambulatorium Kardiologiczne

  Od trafnej diagnozy do podjęcia odpowiedniego leczenia – w Centrum Kardiologii doświadczeni lekarze kompleksowo dbają o Twoje zdrowie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.Więcej

  Zapewniamy konsultacje uznanych specjalistów z zakresu kardiologii, kardiologii dziecięcej, hipertensjologii, chirurgii naczyniowej, endokrynologii, neurologii i chorób wewnętrznych oraz nowoczesną i kompleksową diagnostykę nieinwazyjną.

  Nasz profesjonalny zespół doradzi jak unikać czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (prewencja pierwotna), a jeśli już są one obecne w Państwa życiu - nasi specjaliści wdrożą najnowocześniejsze, zgodne z aktualnymi standardami medycyny metody diagnostyczne i terapeutyczne (prewencja wtórna).

  Zakres usług obejmuje:

  • Konsultacje specjalistyczne dla dorosłych i dzieci
  • Kwalifikacje oraz przygotowanie do zabiegów kardiologicznych, kardiochirurgicznych i naczyniowych
  • Diagnostykę nieinwazyjną:
   • EKG spoczynkowe
   • Holter EKG 3 i 12 odpr.
   • Holter ciśnieniowy
   • Testy wysiłkowe EKG na bieżni oraz cykloergomentrze
   • Echokardiografię przezklatkową dorosłych oraz dzieci
   • Echokardiografię przezprzełykową
   • USG naczyń odwodowych
  • Diagnostykę laboratoryjną

  Optymalna diagnostyka, kontrola czynników ryzyka oraz odpowiednia terapia są kluczowe dla ograniczenia niekorzystnych skutków schorzeń kardiologicznych.
  Nasza Poradnia zapewni Państwu profesjonalne opiekę medyczne.

  Umawianie wizyt i badań Szpital Medicover, Aleja Rzeczypospolitej 5, Warszawa lub Infolinia Medicover: 500 900 900, Infolinia dla pacjentów NFZ 500 900 543.

 • Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

  Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

  W Klinice Kardiologii diagnozujemy i leczymy schorzenia układu krążenia. Bezpieczeństwo pacjentom w najcięższych stanach oraz po zabiegach inwazyjnych zapewniamy na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej.Więcej

  Klinika Kardiologii dzięki wykwalifikowanemu personelowi wykorzystującemu najnowocześniejszy sprzęt prowadzi sprawnie diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami układu krążenia.

  W obrębie Kliniki znajdują się: Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Elektrofizjologii i 10-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej dla pacjentów po zabiegach kardiologicznych oraz w stanie ciężkim.

  Stany zagrożenia życia

  Dzięki diagnostyce i interwencjom podejmowanym w Pracowni Hemodynamiki (koronarografia, angioplastyka wieńcowa - PTCA, FFR), oraz pełnemu monitorowaniu stanowisk w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej przez całą dobę leczymy ostre stany kardiologiczne. Zalicza się do nich m.in.: zawał serca, niestabilną chorobę wieńcową, zaburzenia rytmu, oraz niewydolność krążenia.

  Inwazyjne leczenie zaburzeń rytmu serca – ablacje, stała stymulacja serca

  Jesteśmy jednym z najprężniej działających i doświadczonych ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce wykonujących ablacje podłoża zaburzeń rytmu serca. Nasi elektrofizjolodzy, którzy zostali wykształceni w wiodących polskich i europejskich ośrodkach, posiadają wieloletnie doświadczenie. Leczymy wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu serca, w tym m.in.:

  • migotanie przedsionków
  • trzepotanie przedsionków
  • częstoskurcze nadkomorowe (węzłowe, przedsionkowo-komorowe, przedsionkowe)
  • zespoły preekscytacji (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a, zespół Mahaima itp.)
  • komorowe zaburzenia rytmu u pacjentów bez choroby organicznej serca
  • częstoskurcze komorowe u pacjentów po zawale serca, z kardiomiopatiami, po operacji wad serca, po implantacji kardiowertera-defibrylatora serca, w tym tzw. "burze elektryczne".

  Wszczepiamy stymulatory serca (w tym resynchronizujące serce - CRT) oraz kardiowertery-defibrylatory serca (ICD i CRT-D). Prowadzimy opiekę ambulatoryjną pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami wewnątrzsercowymi.


  Ablacja stanowi uznaną alternatywę dla przewlekłego leczenia farmakologicznego i jest na ogół bardziej skuteczna. W przypadku wielu rodzajów arytmii ablacja daje pełne wyleczenie, w innych znaczne ograniczenie dolegliwości. Skuteczność ablacji jest uwarunkowana przede wszystkim rodzajem stwierdzanej arytmii. Pewna ilość chorych może wymagać powtórnego zabiegu w przyszłości.

  • Co to jest ablacja? Ablacja jest metodą usuwania z mięśnia serca miejsc dających początek arytmii lub je podtrzymujących. Odbywa się to bez konieczności otwarcia klatki piersiowej (metoda nie wymaga wykonania operacji serca). Do źródeł arytmii lekarze docierają specjalnymi elektrodami wprowadzanymi do serca poprzez naczynia uchodzące do niego. Ablacja poprzedzona jest precyzyjnym poszukiwaniem źródeł arytmii w miejscach powstawania i rozchodzenia się nieprawidłowych fal elektrycznych. Ablację wykonuje się przy użyciu prądu o częstotliwości radiowej. Powoduje on rozgrzewanie się tkanki serca, będącej w styczności z końcówką elektrody do temperatury 45-60ºC, usuwając ogniska wywołujące arytmię lub odizolowując je od zdrowych tkanek serca.
  • Jak wygląda ablacja? Na sali zabiegowej pacjent zostaje podłączony do szeregu urządzeń kontrolujących parametry życiowe (EKG, pulsoksymetr, powtarzany pomiar ciśnienia tętniczego krwi mankietem). Czas trwania zabiegu jest różny (zakres ok. 1-8 godzin, średnio 2 godziny). W tym czasie należy leżeć nieruchomo na wznak. W celu zmniejszenia związanego z tym dyskomfortu stosowane są dożylnie leki uspokajające i przeciwbólowe. Okolice pachwin (czasem szyi) zostają zdezynfekowane i przykryte jałowymi serwetami. Lekarz znieczula te miejsca zastrzykiem, a następnie wprowadza do naczyń specjalne rurki zwane koszulkami. Zwykle stosowane są 2 lub 3 koszulki, wprowadzane przez żyły udowe, a niekiedy również przez tętnicę udową. Sporadycznie dodatkowo wykorzystuje się dostęp przez żyłę szyjną wewnętrzną lub podobojczykową. Następnie przez koszulki wprowadza się pod kontrolą obrazu RTG miękkie sterowalne przewody elektryczne – tzw. elektrody – w określone miejsca serca. Elektrody te łączy się z komputerem, co umożliwia ocenę elektrycznej czynności serca i dokładne zlokalizowanie miejsc, które są źródłem arytmii. Źródła te mogą znajdować się w różnych miejscach serca. W przypadku źródeł arytmii znajdujących się w obrębie lewego przedsionka lub lewej komory konieczne może być uzyskanie dostępu doń poprzez wykonanie niewielkiego otworu w przegrodzie dzielącej przedsionki serca za pomocą długiej igły osłoniętej koszulką, wprowadzanej przez żyłę udową. W czasie tzw. badania elektrofizjologicznego poprzedzającego ablację serce może być pobudzane do szybszej pracy, co zazwyczaj odczuwane jest przez pacjentów jako kołatanie lub szybkie bicie serca. Często w czasie badania podawane są różne leki w celu sprawdzenia ich wpływu na pracę serca. Niekiedy dla uwidocznienia struktur serca bywa konieczne podanie kontrastu radiologicznego. Po przeprowadzeniu niezbędnych badań wykonywana jest ablacja za pomocą aplikacji prądu o częstości radiowej. Liczba aplikacji może być różna. Ponieważ bywają one bolesne, stosowane są dożylnie leki przeciwbólowe. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie kardiowersji elektrycznej (przerwanie arytmii za pomocą defibrylatora) – co oznacza konieczność krótkotrwałego znieczulenia ogólnego.
  • Jak przygotować się do ablacji? Przez 6 godzin przed zabiegiem pacjent nie może spożywać posiłków ani pić. Jednak, jeżeli zażywa jakieś leki na stałe może je – po konsultacji z lekarzem prowadzącym – przyjąć, popijając niewielką ilością wody. W okresie okołozabiegowym lekarz prowadzący może zmienić sposób przyjmowania stosowanych przez pacjenta leków przeciwkrzepliwych i antyarytmicznych. Na około 12 godzin przed zabiegiem należy dokładnie ogolić okolice obu pachwin - w tych miejscach wprowadzone zostaną koszulki, a następnie elektrody. Przed zabiegiem należy się wykąpać.

  ZABIEGI WYKONYWANE SĄ RÓWNIEŻ W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ

  Dzięki stałej współpracy z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kliniką Kardiochirurgii zapewniamy pełną i profesjonalną opiekę także w trudnych przypadkach i w stanach zagrożenia życia.

  Diagnostyka nieinwazyjna

  • Pracownia Badań Holterowskich (Holter EKG 3- i 12- odprowadzeniowy, Holter ciśnieniowy)
  • Pracownia Echokardiografii (badania przezklatkowe i przezprzełykowe)
  • Pracownia Testów Wysiłkowych EKG
 • Klinika Kardiochirurgii

  Klinika Kardiochirurgii

  W Klinice Kardiochirurgii leczymy operacyjnie schorzenia serca i naczyń krwionośnych. Prowadzimy kwalifikację do zabiegów i zapewniamy opiekę pooperacyjną.Więcej

  W Klinice Kardiochirurgii wykonujemy pełen zakres operacji kardiochirurgicznych u dorosłych. Doświadczony zespół specjalistów kardiochirugów wspieranych przez zespół dyplomowanych perfuzjonistów, instrumentariuszek, pielęgniarek i rehabilitantów oraz nowoczesne metody leczenia zabiegowego to gwarancja najwyższej jakości usług świadczonych przez naszą Klinikę.

  Leczenie obejmuje kwalifikację i przygotowanie do operacji, zabieg operacyjny i leczenie pooperacyjne z rehabilitacją do wypisu pacjenta do domu.

  Oddział świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ prowadząc całodobową działalność w trybie ostrego dyżuru kardiochirurgicznego.

  Zakres zabiegów obejmuje:

  • Leczenie choroby wieńcowej oraz powikłań zawału serca (tzw by-passy)
  • Leczenie nabytych wad serca, także metodami małoinwazyjnymi: naprawa i wymiana zastawki mitralnej, aortalnej i trójdzielnej
  • Operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku aorty
  • Leczenie zatorowo-zakrzepowego nadciśnienia płucnego i zatorowości płucnej
  • Operacyjne leczenie wad wrodzonych
  • Leczenie chorób osierdzia
  • Leczenie nowotworów serca

  Klinika Kardiochirurgii jest wiodącym w Polsce ośrodkiem chirurgicznego leczenia zatorowo-zakrzepowego nadciśnienia płucnego.

  Jak się przygotować do pobytu w szpitalu

Co nas wyróżnia?

 • Najwyższe standardy

  Najwyższe standardy

  Zaplecza medycznego udziela nam Szpital Medicover.

 • Wiedza i doświadczenie

  Wiedza i doświadczenie

  Nasi specjaliści wywodzą się z najlepszych ośrodków klinicznych w kraju.

 • Indywidualne podejście

  Indywidualne podejście

  Każdy z naszych pacjentów jest prowadzony według indywidualnie sporządzonego planu leczenia.

 • Nowoczesna technologia

  Nowoczesna technologia

  Leczymy z wykorzystaniem innowacyjnego sprzętu i nowoczesnych metod zabiegowych.

Nasi lekarze

W opiekę nad Tobą wkładamy całe serce

O Twoje zdrowie i bezpieczeństwo dba kadra doświadczonych specjalistów Poznaj nasz zespół

Nasi lekarze

Poznaj nasz zespół

 • Ambulatorium
  Kardiologiczne

  • prof. dr hab. n. med Andrzej Biederman

   kardiochirurg

  • lek. med. Aleksander Bardyszewski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

  • lek. med. Adam Brzozowski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Ewa Bujnowska

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • dr n. med. Katarzyna Cybulska

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • dr hab. n. med. Paweł Derejko

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

  • lek. med. Artur Dębski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Dobromiła Dzwonkowska

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Jarosław Jezierski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Katarzyna Kalin

   kardiolog

  • dr n.med. Halszka Kamińska

   kardiolog, pediatra

  • dr n.med. Jadwiga Kłoś

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Marek Konka

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echo serca

  • lek. med. Paweł Komorowski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • dr n.med. Mieczysław Kopacz

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Jacek Kuśnierz

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

  • dr n. med. Piotr Michałek

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, echo serca dzieci

  • dr n. med. Katarzyna Paschalis-Purtak

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

  • dr n. med. Bogna Puciłowska-Jankowska

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog

  • lek. med. Krzysztof Weroński

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel

   kardiochirurg

 • Klinika Kardiologii
  i Chorób Wewnętrznych

  • dr n. med. Mieczysław Kopacz

   Z-ca Ordynatora
   Lekarz kierujący Oddziałem Chorób Wewnętrznych,
   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • dr hab. n. med. Paweł Derejko

   Ordynator Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

  • lek. med. Aleksander Bardyszewski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

  • lek. med. Andrzej Sumiński

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hemodynamista

  • lek. med. Adam Brzozowski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hemodynamista

  • lek. med. Dobromiła Dzwonkowska

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Paweł Komorowski

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Marta Kunkel

   endokrynolog, specjalista chorób wewnętrznych

  • lek. med. Jacek Kuśnierz

   kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, elektrofizjolog

 • Klinika
  Kardiochirurgii

  • dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel

   kierownik Kliniki Kardiochirurgii,
   kardiochirurg

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Biederman

   kardiochirurg

  • dr n. med. Wojciech Dyk

   kardiochirurg

  • lek. med. Ryszard Wojdyga

   Koordynator kliniki kardiochirurgii, kardiochirurg

  • lek. med. Dariusz Zieliński

   kardiochirurg

  • lek. med. Marcin Zygier

   kardiochirurg

Historie pacjentów

 • Wszystkie operacje ostrej zatorowości płucnej są operacjami ratującymi życie

  "Wszystkie operacje ostrej zatorowości płucnej są operacjami ratującymi życie"

  Czym jest zatorowość płucna i jakie są jej pierwsze symptomy?Więcej

  Zatorowość płucna występuje w Polsce u około 20 tyś. osób rocznie. Jednak tylko u ok. 20-30 osób wykonuje się operacje. Leczenie operacyjne jest jedyną szansą na zdrowie gdy wyczerpane zostaną farmakologiczne formy leczenia. Oddział Kardiochirurgii Szpitala Medicover ma największe doświadczenie w Polsce w leczeniu operacyjnym zatorowości płucnej. Jako jedyny ośrodek wykonuje regularnie operacje przewlekłej zatorowości płucnej (endarterektomię tętnic płucnych).

  O przyczynach i leczeniu zatorowości płucnej mówią dr hab. n. med. Krzysztof Wróbel, p.o. Kierownika Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Medicover, który jako pierwszy w Polsce wykonał małoinwazyjną naprawę zastawki mitralnej na bijącym sercu i lek. med. Dariusz Zieliński, kardiochirurg prowadzący w Szpitalu Medicover program chirurgicznego leczenia zatorowo-zakrzepowego nadciśnienia płucnego i zatorowości płucnej wdrożony przez prof. dr hab. med. Andrzeja Biedermana.

  Czym jest zatorowość płucna i jakie są jej pierwsze symptomy – co nas powinno niepokoić?

  Niestety, nie ma objawów, które są charakterystyczne dla tej choroby. Wszystko zależy od ilości materiału zatorowego który przedostał się do tętnic płucnych. Może ona przebiegać od formy bezobjawowej, po nagłe zatrzymanie krążenia. Podejrzewać ją można u pacjentów z dusznością, bólem w klatce, omdleniem, ale są to objawy które znacznie częściej towarzyszą innym chorobom.  Dopiero na postawie obrazu klinicznego i czynników ryzyka określa się prawdopodobieństwo wystąpienia zatorowości. Rozpoznanie potwierdza się badaniem tomografii komputerowej.

  Co wpływa na pojawienie się tego problemu zdrowotnego?

  Ryzyko zatorowości płucnej rośnie wraz z długością życia pacjenta, ale może dotknąć osób w każdej grupie wiekowej. Duże znaczenie mają czynniki ryzyka takie jak: długie unieruchomienie (po operacjach - szczególnie ortopedycznych czy po długich podróżach), choroby nowotworowe, antykoncepcja, zaburzenia krzepnięcia (o których często pacjenci nie wiedzą) i wiele, wiele innych. Również stres jest wymieniony wśród czynników ryzyka wg wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zatem sytuacja permanentnego stresu, w jakim żyjemy może przyczyniać się do tego typu chorób.

  Jak wyglądała leczenie? Czy można uniknąć operacji?

  Niedawno przyjęta została do Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Medicover pacjentka z powodu ostrej zatorowości płucnej w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Leczeniem pierwszego wyboru jest metoda polegająca na zastosowaniu leków które mają za zadanie rozpuszczenie skrzeplin w tętnicach płucnych. Jednak z powodu przeciwwskazań występujących u pacjentki nie można było zastosować tej metody. Zespół Oddziału Kardiochirurgii Szpitala Medicover zdecydował się wykonać operację ratującą jej życie.

  Proszę pamiętać, że wszystkie operacje ostrej zatorowości płucnej są operacjami ratującymi życie. Bez operacji ryzyko zgonu jest wysokie.  Efekt operacji zależy od skutecznego udrożnienia tętnic płucnych w trakcie zabiegu. w tym przypadku u pacjentki przeprowadzono operację usunięcia materiału zatorowego z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego w hipotermii czyli przy schłodzeniu pacjentki do temperatury 20-25oC. Dodatkowo, z powodu obecności zmian zatorowych o charakterze przewlekłym w dystalnych odcinkach tętnic płucnych wykonano odpowiednie procedury chirurgiczne.

  Od czego zależy powrót do zdrowia?

  Przebieg po operacjach związanych z zatorowością płucną jest porównywalny do innych operacji kardiochirurgicznych, jeśli nie wystąpiły powikłania. Niestety, komplikacje są trudne do przewidzenia i w dużej mierze zależne od wyjściowego stanu zdrowia pacjenta oraz towarzyszących zaburzeń funkcji narządów (nerek, wątroby). w przypadku operowanej pacjentki z ostrą zatorowością płucną, z uwagi na przewlekłe zmiany zatorowe, efekt operacji jest dobry. Ma ona duże szanse na powrót do pełni zdrowia.

 • Uszkodzić serce, aby nadać mu dobry rytm

  "Uszkodzić serce, aby nadać mu dobry rytm"

  Tak pobyt w Centrum wspomina Monika.
  Dowiedz się dlaczego.Więcej

  Mimo że mam dopiero 35 lat, to jeszcze kilka miesięcy temu praktycznie codziennie budziłam się z myślą, że to może być mój ostatni dzień życia. Wszystko przez arytmię serca – migotanie przedsionków, które była konsekwencją odziedziczonej wady zwanej kardiomiopatią przerostową. To było wykańczające – nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.

  Niestety moja arytmia była odporna na wszelkie leki. Z powodu choroby przeszłam szereg skomplikowanych operacji kardiochirurgicznych. Wszczepiono mi również kardiowerter-defibrylator – bardzo niewielkich rozmiarów urządzenie, którego w ekstremalnych wypadkach miało zapobiegać mojej nagłej śmierci poprzez przywracanie prawidłowego rytmu serca.

  Niestety napady i migotania przedsionków nie ustawały i ciągle pojawiały się u mnie groźne zapaści. To nie tylko uniemożliwiało mi normalne funkcjonowanie, ale stwarzało śmiertelne zagrożenie. Praktycznie cały czas spędzałam w różnego rodzaju szpitalach i poradniach.

  Dopiero specjaliści ze Szpitala Medicover spojrzeli na mój problem zupełnie inaczej i dali nadzieję. Po błyskawicznie przeprowadzonych testach i analizie historii choroby zostałam priorytetowo zakwalifikowana do ablacji, czyli zabiegu, podczas którego lekarz z rozmysłem „uszkadza” serce pacjenta w miejscu, które powoduje arytmię, aby nie pozwolić na jej ponowne wystąpienie.

  Choć brzmi to groźnie, to Pan Doktor w spokojny i zupełnie zrozumiały dla mnie sposób wytłumaczył mi krok po kroku, na czym cała ta procedura polega i jaki przyniesie efekt. Zdecydowałam się na zabieg i to była najlepsza decyzja mojego życia – niebezpieczne migotania oraz trzepotania przedsionków zniknęły, nie mam już też problemu z arytmiami, omdleniami i zapaściami.

  Cieszę się, że trafiłam na tak dobrych lekarzy ze Szpitala Medicover, którzy potrafili wyleczyć moje niezdyscyplinowane serce i nie dopuścili do tego, by zupełnie przestało ono bić.

 • Możesz się spodziewać, że potraktują Cię jak najważniejszego pacjenta na świecie

  "Możesz się spodziewać, że potraktują Cię jak najważniejszego pacjenta na świecie"

  Tomasz i inni pacjenci polecają nasze Centrum Kardiologiczne. Dowiedz się dlaczego.Więcej

  Pan Roman to pięćdziesięciokilkuletni mężczyzna, który okresowo nie czuł się najlepiej.

  W jednym z badań kontrolnych echa serca stwierdzono u niego niedomykalność zastawki mitralnej.

  Ze względu na to, że choroba została wykryta na wczesnym etapie, pacjent nie miał jeszcze istotnych dolegliwości. Serce nie było powiększone. Wiedzieliśmy, że jest chory, ale ze względu na to, że dobrze się czuł, w klasycznym podejściu nie powinniśmy robić nic, czekając, aż pojawią się następstwa choroby.

  Jednakże przewlekle niedomykalna zastawka mitralna jest chorobą bardzo podstępną i zdradliwą. Podobnie jak cukrzyca może długo być bezobjawowa, ale za to kiedy daje o sobie znać, często serce jest już uszkodzone. Wtedy leczenie nie zawsze odwraca wszystkie jej negatywne skutki.

  Panu Romanowi zaproponowaliśmy wykonanie małoinwazyjnego zabiegu kardiochirurgicznego z wykorzystaniem innowacyjnego systemu NeoChord. Pozwoliło to zapobiec na wczesnym etapie rozwojowi następstw niedomykalności zastawki mitralnej.

  Pobyt pana Romana w szpitalu był znacznie krótszy niż podczas klasycznego zabiegu. Obecnie pan Roman cieszy się świetną formą i brakiem jakichkolwiek dolegliwości.

Kontakt

Szpital Medicover

Al. Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa
(Miasteczko Wilanów)

Umawianie wizyt

500 900 900
Infolinia dostępna:
poniedziałek – piątek, godz. 8–20
sobota, godz. 9–16

Infolinia dla pacjentów NFZ

500 900 543
Infolinia dostępna:
poniedziałek: godz. 8-20
wtorek - piątek: godz.8-16

Szanowni Pacjenci,
informujemy, że oddany do Państwa dyspozycji trzypoziomowy parking, znajdujący się naprzeciwko wejścia do Szpitala, posiada wąskie przejazdy. W związku z tym, manewrowanie, szczególnie większymi pojazdami, może okazać się trudne. W takiej sytuacji zachęcamy do korzystania z parkingu zewnętrznego, który posiada 117 miejsc postojowych i jest umiejscowiony na tyłach budynku.

Skontaktuj się z nami

** Jeżeli klikniesz „Zaznacz wszystkie poniższe zgody” automatycznie zaznaczasz wszystkie zgody. Możesz też zaznaczyć lub odznaczyć każdą ze zgód z osobna.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • Administrator danych: Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • Cele przetwarzania: marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]; marketing produktów i usług Medicover Polska [w tym profilowanie]
 • Podstawy prawne przetwarzania: Twoja zgoda
 • Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo dostępu do danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych
 • Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Klauzula informacyjna

* pola wymagane